Aanbod

Onze online tool bieden wij als volgt aan:

  • Voor de individuele trainer.
De trainer kan gebruik maken van onze leeftijdsspecifieke leerlijnen welke vanuit maandelijks te behandelen thema's getoond worden met behulp van video's, afbeeldingen en tekstuitleg. De kosten hiervoor bedragen €99,- euro per jaar
  • Voor de vereniging & keepersschool
De vereniging/ keepersschool kan al haar keeperstrainers aan het portaal toevoegen welke allen zicht krijgen op de naar hun te behandel leerlijn. Daarnaast kunnen de trainers hun keepers onder zich toevoegen welke, net als de trainer, de ontwikkeling van de keeper kunnen bijhouden middels ons online portfolio (speler volg systeem).
De kosten voor dit abonnement bedragen:
  1. 370,- euro voor de totale leerlijn per seizoen
  2. 630,- euro voor de totale leerlijn + één consult op locatie + deelname aan een cursus van KeepTotal voor alle keeperstrainers per seizoen
  • Extra voor keepersscholen
Voor keepersscholen die het programma op meerdere locaties (bij bijvoorbeeld de keepersschool en verenigingen) in willen vullen en/of andere wensen hebben met betrekking tot persoonlijke ondersteuning, bieden wij een speciaal pakket aan naar de wensen van de keepersschool. Hierover gaan wij dan ook graag persoonlijk met u in overleg. Neem vrijblijvend contact met ons op.

 Naast onze online tool bieden wij ook de volgende diensten aan:
  • Consultancy op locatie
Wij ondersteunen uw vereniging op organisatorisch-, trainings- en kennisvlak door middel van een vijftal consults. Tijdens deze consults helpen wij uw vereniging met het opstellen, het uitvoeren en naleven van het keepersbeleidsplan. Daarnaast helpen wij u bij vraagstukken, enthousiasmeren wij potentiële trainers en informeren trainers over onze visie op het keepen. De kosten voor dit consultpakket bedragen €1.125,30- euro excl. btw.
  • Trainerscursus op locatie
Deze cursus voor keeperstrainers zal bestaan uit vier avonden op de vereniging, waarvan twee theorieavonden en twee praktijkavonden. Tijdens de cursus avonden gaan wij in op de KeepTotal visie, de opbouw in trainingen, het omgaan met verschillende niveaus, het individueel coachen en op de leeftijdsspecifieke kenmerken. De kosten voor dit cursuspakket bedragen €1.125,30 euro excl. btw.
  • Keepersdagen op locatie

Een keepersdag bij u op de vereniging bestaat uit een twee uur durende training met een demo of penalty bokaal na afloop. KeepTotal ziet hierbij het liefst dat de eigen keeperstrainers aanwezig zijn en ondersteunen, zodat zij leren van onze visie en deze leren toe te passen. De kosten voor het keepersdagpakket bedragen €75 euro per KeepTotal trainer + €15,- per keeper.
Daarnaast kunnen wij voor de aanwezigheid van een profkeeper zorg dragen. De kosten hiervan zijn op aanvraag.

Is uw vereniging geïnteresseerd in ons aanbod, heeft u meer vragen of wilt u ons vrijblijvend uitnodigen bij uw verenigingen om het programma aan u te tonen? Neem dan nu contact met op ons.
 

Al onze bedragen zijn incl. btw. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over bijkomende kosten.